• امیرعلی صفا   amiralisafa@

    1397/10/11 ساعت 12:55

    ماله کشیدن مکرر سبب شکستن ماله می‌شه بعد وقتی اینو متوجه نشی و با ماله شکسته مجدد ماله بکشی، بجای صاف کردن خط می‌ندازی. #دانش