• امیر سیدین   amirseyedin@

    1397/10/11 ساعت 15:13

    هیچ‌کس، با هیچ‌کجا، در مورد هیچ‌چیز از طرف من نیابت نداره. حرفی دارین با خودم بزنین.