• سارا معصومی   SaraMassoumi@

    1397/10/11 ساعت 00:22

    هیچ چیز آرام‌بخش‌تر از آن نیست که می‌بینی خداوند مکر عده‌ای را به چشم برهم زدنی به خودشان بازمی‌گرداند. دم شما گرم حضرت دوست