• سارا معصومی   SaraMassoumi@

    1397/10/11 ساعت 09:21

    خدا پدر و مادر همکاری را بیامرزد که به بقیه یاد داد روزنامه‌نگاری یعنی یا مصاحبه یا یادداشت شفاهی گرفتن! به راحتی گند زد به وظیفه اصلی یک روزنامه‌نگار که گزارش‌نویسی است!صفحات یک روزنامه‌های جهان را با صفحات یک مطبوعات ایران مقایسه کنید!