• حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

    1397/10/11 ساعت 22:38

    گزارش انجمن جهانی اقتصاد از شکاف جنسیتی در سراسر دنیا در سال ۲۰۱۸ ایسلند کمترین و یمن بیشترین #شکاف_جنسیتی را دارد #ایران در بین ۱۴۹ کشور رتبه ۱۴۲ را به خود اختصاص داده است.