• سارا معصومی   SaraMassoumi@

    1397/10/11 ساعت 23:53

    بعد از #برجام، نفتا، پیمان مشارکت فراآتلانتیک (اروپا آمریکا) و معاهده آب و هوایی پاریس ، #ترامپ به همراه رژیم #اسرائیل رسما از #یونسکو خارج شدند.آیا چیز دیگری باقی مانده است که دولت ترامپ و رژیم نوچه او از آن خارج شوند؟! شاید هر دو با هم از سیاره زمین؟