• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1397/10/10 ساعت 18:09

    تحولاتی که در داخل عربستان ایجاد شده مسئله داخلی این کشور است . امیدوارم عربستان در فضایی جدید در مسیر مسالمت آمیز و ایجاد یک همگرایی مشترک برای ثبات و امنیت منطقه حرکت کند.