• محمدرضا عارف   ir_aref@

    1397/10/10 ساعت 17:06

    کوتاهی مسئولان آموزش و پرورش زاهدان و مدیران و مسئولان مدرسه اسوه حسنه زاهدان در حادثه #آتش_سوزی محرز است/#کمیسیون_آموزش گزارشی از حادثه آتش‌سوزی مدرسه زاهدان را در مجلس قرائت می‌کند