• خب بسلامتی اولین «پایگاه بسیج در هتل‌های کشور» با حضور جمعی از مسئولان عالی رتبه در هتل مائده #مشهد افتتاح شد.فرماندهان بسیج در مراسم افتتاح این پایگاه اعلام کردند که این پایگاه‌ها با رویکرد مباحث فرهنگی، تربیتی و خدماتی در کل کشور ایجاد خواهند شد. با تشکر از سطح دغدغه