• عبداله عبدی   abdolah_abdi@

    1397/10/10 ساعت 14:41

    قدردانی سفیر جهموری هند از برنامه #سفیران سفیر هندبا ارسال پیامی به رئیس صدا و سیما گفت: این نامه را جهت ثبت قدردانی عمیق اینجانب از فرصتی که سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای حضور در برنامه «سفیران» مدتی قبل به بنده داده بود می‌نویسم. متن کامل این پیام به شرح زیر است: