• امیر سیدین   amirseyedin@

    1397/10/10 ساعت 12:32

    انتشار فیلم جدیدی از ورود اعضای تیم ترور جمال #خاشقچی به اقامتگاه سرکنسول سعودی در استانبول به همراه کیسه‌های پلاستیکی بزرگ؛ احتمالا برای از بین بردن جسد.