• مهندس حسین کلانی با کراوات به تلویزیون آمده.مثل همیشه شیک‌پوش است و محترمانه حرف می‌زند.در همه این سال‌ها یک قدم از اصولش پاپس نگذاشته است. دکتر اکرامی، چهره افسانه‌ای باشگاه شاهین او را نزدیک‌ترین بازیکن به آرمان مکتب شاهین خوانده بود. چقدر فوتبال ایران چنین نازنین‌هایی کم دارد