• امیر سیدین   amirseyedin@

    1397/10/10 ساعت 21:15

    آدم‌ها زیاد عاشق می‌شوند، اما هیچ‌وقت دوبار عاشق یک نفر نمی‌شوند.