• محمدرضا رضایی   rezaeeofficial@

    1397/10/09 ساعت 09:39

    برگزاری کارگروه اقتصادی مجمع عالی #بسیج استان فارس پیرامون ارائه راهکار مبارزه با #خشکسالی و همچنین راهکاربرای بنگاه‌های تولیدی راکد و نیمه راکد استان فارس با حضور دکتررضایی نماینده مردم شهرستان #جهرم در مجلس شورای اسلامی و‌ رئیس مجمع عالی بسیج استان فارس

    #رضایی #دکتر_رضایی