• باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

    1397/10/09 ساعت 11:19

    کارت زرد میرلوحی‌ به #حناچی عضو شورای شهر تهران با اشاره به تأخیر در اجرای طرح تفکیک پسماند از مبدأ به شهردار تهران تذکر داد. https://www.yjc.ir/۰۰SRcz