• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1397/10/09 ساعت 14:34

    فشارها برای مجوز «#پوشک و #نواربهداشتی تراریخت»/جهانگیری مسئولیت تاریخی «آلرژیهای زنان و نوزادان» را میپذیرد؟/جهانگیری مسئول تصمیم‌گیری برای صدور مجوز پنبه #تراریخت است/طی روزهای گذشته کمپانی‌های مادر مبدع تراریخت درباره‌ی سلامت آنها اظهار نگرانی کرده‌اند https://tn.ai/۱۹۱۱۱۳۲