• حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

    1397/10/09 ساعت 08:39

    پیش بینی دولت در لایحه #بودجه٩٨ برای کاستن از نیروی مازاد #دولت می‌تواند گامی ارزشمند در مسیر اصلاح ساختار اقتصادی کشور باشد، امیدواریم نمایندگان محترم مجلس شجاعت تصویب و مدیران دولت اراده واقعی برای تعقیب این مصوبه را داشته باشند.