• محمد سالاری   salari_mohamad@

    1397/10/09 ساعت 21:07

    جلسه چالشی #شورای_پنجم در فرآیند بررسی طرح کاهش معاونت هاوحذف مشاورین وقائم مقام‌ها که به دلیل نیاز به کارشناسی بیشتر،با مخالفت بنده و تعدادی از همکاران رای نیاورد، نشان داد که یک دست بودن #شورا مانعی برای بحث‌های کارشناسی وتضارب آرا نبوده وخدشه‌ای به #انسجام شورا وارد نمی‌کند.