• مهدی مهدوی کیا   MehdiMadavikia@

    1397/10/08 ساعت 14:18

    مصاحبه هاى خیالى در جراید متأسفانه چیز جدیدى نیست. بنده نظراتم را مستقیمأ با مردم مطرح میکنم. هفته آینده در امارات خواهم بود و ضمن دیدن بازى افتتاحیه و ملاقات با مقامات کنفدراسیون فوتبال آسیا،حتمأ در اردوى تیم ملى حاضر میشوم و کمال و تمام از تیم ملى کشورم حمایت خواهم کرد.