• حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

    1397/10/08 ساعت 23:48

    #پرسش_روز همگامی و همسویی تورم سبد مصرف دهکهای بالا و پایین درآمدی، نشانه ناکارآمدی سیاست تخصیص ارز یارانه‌ای به کالاهای اساسی است.چرا با وجود این نشانه روشن سیاستگذار به ادامه این روش غلط و پر هزینه در سال ۹۸ اصرار دارد؟