• حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

    1397/10/08 ساعت 23:58

    #پیشنهاد_روز قدری تئوری آموزش و قدری فلسفه علم بیاموزید. بدون تئوری آموزش نمی‌دانید دانستن واقعا چیست و بدون فلسفه علم نمی‌دانید آنچه می‌دانید چقدر اعتبار دارد