• خبرگزاری مهر   mehrnews_fa@

    1397/10/08 ساعت 19:32

    دستگیری ۴ عضو شبکه تبشیری صلیبی #صهیونیستی در البرز

    این افراد به صورت برنامه‌ریزی شده با عناصر خارج از کشور در ارتباط بوده و عقاید و افکار انحرافی در مسیحیت را ترویج می‌کردند. ترویج عقاید و افکار انحرافی مسیحیت در استان البرز مورد اعتراض رسمی مسیحیان قرار گرفته است. / تسنیم