• بابک برزویه   babakborzouyeh@

    1397/10/08 ساعت 14:52

    . فروغ اگر نمی‌آمد هیچ اتفاقِ خاصی رُخ نمی‌داد، فقط دنیا یک دختر کم داشت! دنیا به چه درد می‌خورَد وقتی که یک دختر کم دارد!؟ #سید_علی_صالحی ۸ دی زاد روز زنده یاد فروغ فرخزاد گرامی باد… https://www.instagram.com/p/Br-CnMvB۸۷x/?utm_source=ig_twitter_share&igshid=۱۸sqghnqrpv۸k …