• فدراسیون #حسین_رضازاده با ۶ دوپینگ از مجموع ۱۲ دوپینگ حدفاصل ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸ متقلب‌ترین فدراسیون #وزنه‌برداری یک دهه اخیر بوده،آنوقت مدعی شده: پاک‌ترین فدراسیون را داشتیم! این ادعا دقیقا مثل این است که خاله الکسیس مدعی شود نماد پاکدامنی در جهان است!همین اندازه تباه و همین قدر وقیح