• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1397/10/08 ساعت 11:45

    لباس فرم #هوشمند برای #دانش‌آموزان چینی مدارس چین لباس فرمی را طراحی کرده‌اند که به تجهیزات #ردیابی مجهز است و می‌تواند موقعیت مکانی دانش آموزان را کنترل کرده و از فرار کردن آنان از مدرسه جلوگیری کند. این لباس‌های فرم هوشمند زمان و تاریخ حضور دانش‌آموزان در #مدرسه را ثبت می‌کند.