• محسن بیات زنجانی   m_bayatzanjani@

    1397/10/08 ساعت 22:08

    یکی از اتفاقات مهم #جنگ که راجع به آن کم بحث می‌شود، رئیس‌ستادجنگ شدن #میرحسین و انتقال اخبار از طریق او به امام است که ظاهرا منتهی به پذیرش قطعنامه شده.
    پدرم در خاطرات(که در حال ضبط آن هستیم)می‌گویند که اگر مجلس حساس نمی‌شد و میرحسین رئیس ستاد نمی‌شد، اوضاع جور دیگری رقم می‌خورد