• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1397/10/08 ساعت 14:53

    قاسمی عملیات تروریستی در مصر را که به کشته و مجروح شدن چندین گردشگر ویتنامی انجامید محکوم کرد. هدف قرار دادن زنان و مردان بی گناه که به منظور گردشگری وارد دیگر کشورها می‌شوند اقدامی شنیع و مذموم است.قاسمی با دولت و ملت ویتنام و خانواده بازماندگان این جنایت کور ابراز همدردی کرد