• حسین کازرونی   kazeruni@

    1397/10/07 ساعت 19:55

    فیلم اختصاصی؛ آغاز خروج سربازان آمریکایی از #منبج؛ شرق فرات شاهد خروج سربازان آمریکایی و ورود عزتمندانه سربازان سوری است.