• حسن خسروآبادی   H_khosroabadi@

    1397/10/07 ساعت 14:19

    رئیس مجلس و نوبخت گفته اند ۹۰۰ هزار میلیارد تومان #یارانه می‌دهند! ۹۰۰میلیارد÷۸۰میلیون نفر÷۱۲ماه = ۹۳۷هزار تومان یک نفر #شفاف توضیح دهد ۸۹۱۵۰۰ تومان بقیه یارانه هر نفر کجا می‌رود وقتی تولید کنندگان هم از آن بی بهره اند؟ غیر از جیب #نجومی_بگیران و #مدیران شرکتهای ورشکسته دولتی؟