• حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

    1397/10/07 ساعت 20:32

    #شوخی_روز آقایان پولمان تمام شده …حالا باید فکرمان را بکار بیاندازیم … این جمله تاریخی وینستون چرچیل در پارلمان بریتانیا در کشاکش جنگ جهانی دوم بیان شده ولی واقعا انگار حرف فعالان اقتصادی ایران به برخى مدیران سیاسی کشور است.