• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1397/10/07 ساعت 16:18

    نماینده #سراوان:رشته تخصصی بنده ارتباطی با مقاله مورد نظر نداشته و فقط کار #ترجمه مطالب از عهده بنده برآمده است و طبق تصوری که برخی از #دانشجویان دارند و قوانین شرکت در مسابقات آنان به اجبار اقدام به درج نام اساتید و همکاران در مقاله خود به عنوان نویسنده می‌کنند