• حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

    1397/10/07 ساعت 15:29

    #پرسش_روز بنا به تعریف ؛موقوفه «مال» محبوس است . آیا می‌توان یک بنگاه (شخص حقوقی )را موقوفه محسوب و از #مالیات معاف کرد؟ یا موقوفه در واقع حقوق صاحبان سهام است و #معافیت_مالیاتی موقوفات را نباید از سطح حقوق «صاحبان سهام »به سطح «مسئولیت بنگاه »در برابر دیگران تسری داد؟