• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1397/10/07 ساعت 16:19

    نماینده #سراوان: تا اساتید به عنوان کمک و همراه بتوانند در مسابقات همراه آنان باشند/در شرایط فعلی به سادگی فریب #فرافکنی‌های افراد فرصت‌طلب و بدخواه جوانان را نخوریم تا از کوچکترین اشتباهات جوانان برای رسیدن به مقاصد شوم سیاسی خود بهره ببرند