• حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

    1397/10/07 ساعت 14:28

    هدف از حسابرسی مالیاتی فقط مالیات ستانی نیست. حسابرسی مالیاتی زیربنای نظام ملی ممیزی ثروت است و هیچکس تحت هیچ شرایطی نباید از آن معاف شود. باید این نکته را به مردم آموزش داد که ثروت حسابرسی نشده عملا تفاوتی با ثروت نامشروع ندارد. #عدالت_مالیاتى #شفافیت