• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1397/10/07 ساعت 12:16

    سخنگوی وزارت امور خارجه با انتقاد از سفر خارج از عرف دیپلماتیک رئیس جمهور آمریکا به عراق، آنرا بی احترامی به حاکمیت ملی عراق خواند