• حسین کازرونی   kazeruni@

    1397/10/07 ساعت 17:47

    سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی در ویدیویی به فلسطینیان توصیه‌ می‌کند اسلام اصیل؛ شریعت محمدی و سنت اوست که باید از ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب آنرا بیاموزند. که از تبعیت از ایران مجوس و رافضه باز میدارد! #اسلام_آمریکایی