• بابک برزویه   babakborzouyeh@

    1397/10/06 ساعت 12:58

    با شما از زخمی سخن می‌گویم … برآمده از نیزه‌های نادانی! و ما همه قربانی ِ آنیم. کسی دوستدار حقیقت نیست … همه دوستدار مصلحت اند! #بهرام_بیضایی