• بابک برزویه   babakborzouyeh@

    1397/10/06 ساعت 13:21

    . #ایران چهارمین کشور ثروتمند جهان است از نظر ثروت منابع و ذخایر ؛ ولی ؛ ما هفته گذشته از سوختن و جانباختن ۴ #دانش_آموز خردسال بخاطر استفاده مدرسه از بخاری‌های کهنه و ناایمن نوشتیم و هنوز… https://www.instagram.com/p/Br۴uqNxB۲oj/?utm_source=ig_twitter_share&igshid=۱۸۹tx۸ceza۲s۸ …