• فرید مدرسی   faridmod@

    1397/10/06 ساعت 09:12

    متاسفانه آقای #حسن_رحیم‌پور_ازغدی می‌خواهد گفتار اشتباه خود درباره #حوزه و #مرجعیت را با #سفسطه به نظام پیوند بزند و هزینه‌اش را به گردن نظام بیندازد. نظام نباید بگذارد اشتباه او و دیگران به پای نظام نوشته شود. هر زمان درست عمل کردند، تایید و آنجا که اشتباه می‌کنند، تقبیح شود.