• حسین کازرونی   kazeruni@

    1397/10/06 ساعت 10:49

    ایران در حوزه صادرات کالا و خدمات علمی و آموزشی، فقط بازار همین لکه‌های سبز و بنفش منطقه را هدف قرار دهد خیلی از مشکلات اقتصادی خود را حل می‌کند. #دولت_مقاومت لازم داریم که منطقه‌ای طراحی و اجرا کند.