• امیر سیدین   amirseyedin@

    1397/10/05 ساعت 09:30

    این آقا که از واکنش‌ها به فاجعه #اتوبوس_دانشگاه_آزاد اینطور آشفته شده، خودش رو دکترای مدیریت رسانه معرفی کرده و توی بیوش، جلوی «تمرکز مطالعاتی:»، دو بار نوشته «مدیریت بحران»!