• حسین کازرونی   kazeruni@

    1397/10/05 ساعت 01:03

    اسرائیل هر چند وقت یک‌بار گرد و خاکی در آسمان سوریه انجام میده تا ابهت نظامی خودش رو به رخ بکشه؛ البته این پرخاش‌ها در برابر مقاومت که مثل شیر بر زمین مسلط است کاملا طبیعی‌ست. #رژیم_پلاستیکی بهترین وصف از یک رژیم محصور در پشت دیوارها و حصارهای خود ساخته است. #اسرائیل_سقطت