• حادثه #اتوبوس_دانشگاه_آزاد زنگ خطری جدی برای توجه به ایمنی راه و ناوگان حمل‌ونقل عمومی در محیط‌های دانشگاهی همچون واحد علوم‌وتحقیقات است. اماکاش این زنگ خطر همان‌موقع که دانشجویان بارها نگرانی‌شان را ابراز کرده بودند به گوش مسئولان دانشگاه می‌رسید تا بهای شنیدنش به قیمت جان نباشد