• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1397/10/05 ساعت 11:10

    نصب نماد‌های تاریخی در خیابان‌های پایتخت/#هنر می‌تواند رنج‌های شهروندان را التیام بخشد #حناچی ضمن تاکید بر نقش مدیریت شهری برای ترویج زیبایی در پایتخت گفت: ماموریت ما در #شهرداری تهران این است که به ترویج #زیبایی بپردازیم و حال خسته #شهر را کمی بهتر کنیم. /میزان