• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1397/10/05 ساعت 13:57

    بهرام قاسمی حمله تروریستی به وزارت امور خارجه لیبی در طرابلس را محکوم و با بازماندگان قربانیان این حادثه ابراز همدردی کرد. ‌مردم لیبی با وحدت، تلاش و عزم ملی خود می‌توانند بر بقایای تروریسم فائق آیند. امید است جهان در آینده‌ای نزدیک شاهد امنیت و ثبات هر چه بیشتر در لیبی باشد