• حسین کازرونی   kazeruni@

    1397/10/04 ساعت 23:50

    آیت الله هاشمی شاهرودی: به تنها کسی که ایشان [آیت‌الله صدر به صورت مکتوب و]خطی اجازه اجتهاد دادند، من بودم، ولی این را هیچ‌جا مطرح نکردم. آیت‌الله صدر نیز درباره او: ایشان [هاشمی‌شاهرودی]از مجتهدینی است که اسلام و مسلمین به او چشم دوخته و امید بسته‌اند.