• مهدی مهدوی کیا   MehdiMadavikia@

    1397/10/04 ساعت 11:48

    استانکو بدون شک یکى از بهترین مربیان تاریخ پرسپولیسه. دلسوز و مهربان بود و دانش فنى بسیار بالایى داشت. روحش شاد