• حسین کازرونی   kazeruni@

    1397/10/04 ساعت 23:50

    #رشته_توئیت پیرامون آیت‌الله سید محمود #هاشمی_شاهرودی در سال ۱۳۲۷ در نجف به دنیا آمد. پدرشان آیت‌الله سید علی هاشمی‌ شاهرودی و مادرش دختر آیت‌اللّه سید على مددى موسوى از علمای خراسان بود. ایشان در ۱۴ سالگی به‌دست آیت‌الله العظمی خویی معمم شد. در ۲۸ سالگی به مقام اجتهاد رسید