• ابراهیم علیزاده   ebializade@

    1397/10/04 ساعت 14:42

    ارقامی ازلایحه #بودجه که شاید بیشترین اهمیت را برای #خانوار داشته باشند: افزایش۲۰٪حقوق کارمندان افزایش۲۰٪قیمت گازوئیل افزایش۳۳٪عوارض قبوض آب حذف یارانه۳دهک ادامه ساخت مسکن مهر عوارض۲۲۰هزارتومانی خروج ازکشور معافیت مالیاتی درآمدهای ماهانه تا۳.۲ م.ت یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان