• مهدی روزخوش   mehdiroozkhosh@

    1397/10/04 ساعت 01:35

    وقتی میام سفر، دلتنگی‌ها و نگرانی برای مادر بی اندازه زیاد میشه اما وقتی صداشو پشت تلفن می‌شنم و بهم میگه من خوبم و تو مراقب خودت باش، انگار بزرگترین انرژی رو گرفتم